Nasza oferta

Prowadzimy:

 • księgi rachunkowe,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • ewidencje sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencje wyposażenia.

Sporządzamy:

 • deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • roczne zeznania podatkowe,
 • sprawozdania do GUS i NBP,
 • deklaracje INTRASTAT,
 • listy płac,
 • rozliczenia z ZUS i US.

Dodatkowe usługi:

 • przygotowujemy raporty w wymaganym przez klienta zakresie,
 • ubezpieczenia,
 • usługi finansowe – kredyty pożyczki , rachunki i konta.