Usługi bankowe

Usługi bankowe- Agencja PKO BP S.A

  • oferowanie kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych, gospodarczych,
  • przyjmowanie dokumentów do otwarcia rachunków bankowych,
  • wypłata gotówki.

Zapraszamy do korzystania z usług Agencji
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 do 16:00.