Usługi księgowe

W ramach usług księgowych:

  • pełne księgi rachunkowe,
  • księgi przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • kadry i płace,
  • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • rozliczanie podatku VAT w rolnictwie.